Hoppa till innehåll

Indexfonder

investment

Vad menas med en indexfond?

Indexfonder är ett billigt och relativt okomplicerat sätt att investera. Indexfonder sägs ge bred marknadsexponering, låga avgifter och låg portföljomsättning. Med det sagt är det många investerare som förespråkar just indexfonder, särskilt för de som inte är så insatta i börsen sedan tidigare.

Lär dig mer om indexfonder i vår artikel nedan. Vi berör bland annat:

 • Vad en indexfond är och hur den fungerar.
 • Hur man bygger en investeringsportfölj av indexfonder.
 • Hur man hittar de bästa indexfonderna.

Vad är och hur fungerar en indexfond?

En indexfond är en värdepappersfond, eller börshandlad fond (ETF), som är utformad för att följa utvecklingen i ett visst förbestämt index. Index är således något som beskriver utvecklandet av olika ting, som till exempel aktiemarknaden.

Eftersom en indexfond i princip alltid har samma utveckling som börsen följer fonden i regel alltid börsen. Med det sagt följer vinster och förluster också börsen. Olika indexfonder följer olika index och därmed olika börser. Investeraren kan således välja mellan olika indexfonder, så som nationella eller internationella sådana.

För att förstå hur en indexfond fungerar är det viktigt att förstå skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning. Aktiv förvaltning innebär att en investeringsförvaltare aktivt väljer när denne skall köpa eller sälja specifika investeringar. Eftersom en professionell sköter detta jobb tenderar avgifterna för aktivt förvaltade investeringar att vara höga. Många fonder använder sig av aktiva förvaltningsstrategier.

Passiv förvaltning, däremot, är en investeringsstrategi som inkluderar att fondförvaltare bygger en investeringsportfölj som återspeglar ett redan existerande index. På så sätt speglar indexfondens prestation indexets utveckling.

investment

Så investerar man i indexfonder

Att investera i indexfonder är varken svårt eller tar lång tid. Idag erbjuder de flesta handelsplattformarna investeringsmöjligheter i indexfonder. De svenska jättarna Avanza och Nordnet erbjuder till exempel sina kunder möjligheten att investera i indexfonder. Men även ett flertal olika banker erbjuder samma möjligheter.

Nedan följer en steg-för-steg-guide för hur du går tillväga:

 • Välj ett index som du vill följa.
 • Välj en fond som följer detta index.
 • Välj vilken handelsplattform du ska använda dig av eller logga in på din internetbank.
 • Köp andelar i indexfonden.

Du kan spara i indexfonder på ett sparkonto

Det vanligaste sättet att investera i indexfonder är genom att spara i dem på ett investeringssparkonto. Detta har till exempel fördelar gällande skatt gentemot vad ett vanligt fondkonto har.

När man öppnat ett investeringssparkonto kan man med detta investera direkt i indexfonder. Sedan letar man helt enkelt upp de indexfonder man vill spara i och väljer hur mycket man vill åsidosätta. Man kan välja att spara i indexfonder månatligen eller med ett engångsbelopp. På lång sikt kan det löna sig att sätta in en månadssumma då detta brukar resultera i bättre avkastningar.

index

De bästa indexfonderna

Gällande de bästa indexfonderna kan man mäta detta på olika sätt. Nedan listar vi de indexfonder som gett den högsta avkastningen över 1, 3 och 5 år.

Högsta avkastningen över 5 år

 • Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK (+137,69%)
 • SPP Aktiefond USA A SEK (+131,97%)
 • SEB USA Indexnära D USD – Lux utd (+131,84%)
 • Swedbank Robur Access USA A (+127,67%)
 • Öhman Etisk Index USA A (+125,05%)

Högsta avkastningen över 3 år

 • PLUS Småbolag Sverige Index (+142,66%)
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index (+133,89%)
 • Skandia Sverige Exponering A (+116,48%)
 • Catella Sverige Hållbart Beta A (+115,74%)
 • SEB Sverige Indexnära A (+114,13%)

Högsta avkastningen över 1 år

 • Avanza USA (+47,90%)
 • Länsförsäkringar USA Indexnära (+43,13%)
 • DNB USA Indeks A (+42,49%)
 • Skandia Nordamerika Exponering (+41,71%)
 • PLUS Mikrobolag Sverige Index (+41,24%)

När du letar efter indexfonder

Du kan naturligtvis med fördel välja att investera i några av de indexfonder vi listat ovan. Men många investerare väljer gärna investeringar efter deras smak. När du letar efter indexfonder rekommenderar vi dock att du gör följande:

 • Leta efter indexfonder som kommer med så låga avgifter som möjligt.
 • Exponera dig mot flera marknader genom att investera i flera indexfonder.

 

Olika typer av indexfonder

Gällande indexfonder så finns det olika typer man bör känna till. Som vi tidigare varit inne på följer indexfonder specifika index, och just därför finns det lika många indexfonder som det finns index. Låt ss kika på olika indexfonder som finns:

 • Globala indexfonder: Dessa fonder investerar på global nivå, vilket ger investeraren en större riskspridning. Vanligen innehåller dessa indexfonder en stor exponering mot den amerikanska marknaden och olika bolag inom olika sektorer.
 • Svenska indexfonder: Som du hör på namnet är detta istället indexfonder inriktade på den svenska marknaden snarare än hela världens. Svenska indexfonder följer framförallt Stockholmsbörsen och även här får investerare en exponering mot olika bolag inom olika svenska branscher.
 • Europeiska indexfonder: Europeiska indexfonder är mer koncentrerade än globala indexfonder, samtidigt som de erbjuder större marknadsexponering än de svenska indexfonderna. Även här får investerare en bred exponering mot olika sektorer.
 • Indexfonder tillväxtmarknader: En sista typ av indexfonder är de som exponerar sig mot olika tillväxtmarknader. Till exempel investerar man då på börser i Asien och Afrika som anses vara världsdelar där ekonomin är på framfart.

Tips och strategier för investeraren

Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för vad indexfonder är och hur dessa fungerar. Är du sugen på att själv spara i eller helt enkelt diversifiera din investeringsportfölj med dessa fonder föreslår vi att du tar del av våra bästa tips och strategier.

Tänk långsiktigt

Oavsett vilken investeringstyp man bestämmer sig för bör man tänka långsiktigt för att generera den mest lönsamma avkastningen. Att tänka långsiktigt innebär helt enkelt att man sparar under ett visst antal år och inte investerar för att tjäna pengar inom en kort tid.

Diversifiera

För att sprida sina risker och öka sin exponering är det klokt att diversifiera sin investeringsportfölj så gott det går. Det vill säga att man placerar sina pengar i olika värdepapper för att jämna ut eventuell förlust.

Läs på

När man äger aktier så blir man också delägare i företaget man investerar i. Därför bör man vara påläst om företaget för att enklare kunna beräkna hur aktierna kommer att gå. Se till att hålla dig uppdaterat om företaget och använd dig av experters analyser för att lyckas med dina investeringar. Sedan är det naturligtvis viktigt att kunna göra sin egen analys också.