Hoppa till innehåll

Investmentbolag

Investmentbolag finns enbart för att kunna investera. Dessa låter investerare göra en enda investering som ger investeraren en andel i en mycket större portfölj.

Nyfiken på att lära dig mer om investmentbolag? Lär dig mer här. Vi kommer besvara följande:

 • Vad ett investmentbolag är.
 • Vilka de bästa investmentbolagen är.
 • Fördelar och nackdelar med investmentbolag.
index

Investmentbolag – definition

Investmentbolag är institutioner som investerar sina kunders pengar för deras räkning. Investmentbolaget köper och säljer således aktier i olika bolag, och därmed påminner de till synes mycket om fonder. Aktieinvesteringarna som investmentbolag har kallas även för portföljbolag. Om värdet på de värdepapper som utgör portföljen ökar, ökar även värdet på de aktier som innehas av investerare. Om portföljen genererar inkomster genom utdelning eller räntebetalningar får investerare den delen av avkastningen.

Alla investmentbolag är noterade på börsen och i sin tur kan de handla med aktier i icke-noterade företag så väl som noterade.

Bra investeringsform för nybörjare

Som tidigare berört påminner investmentbolag mycket om fonder. Fonder innebär att investeraren äger de faktiska tillgångar som fonden består av, och därför stiger investerarens innehav i takt med att fondens värde stiger. Detta liknas med investmentbolag, men här är det istället investeraren som äger investmentbolaget. Investerarna äger alltså inte själva investmentbolagets tillgångar, men är istället indirekta ägare genom att äga aktier i investmentbolaget.

Även om investmentbolagets tillgångar ökar i värde är det inte det samma som att värdet på aktierna stiger då aktiekursen inte är bunden till bolagets faktiska tillgångar. Aktiekursens pris bestäms istället av vad marknaden är beredd att köpa och sälja aktien till.

Att investera kan ge möjligheter för investerare att få sina tillgångar till att växa, men det kan också resultera i förlust. Genom att välja ett investmentbolag kan man nyttja den expertis som finns hos investeringsförvaltare och använda sig av deras erfarenhet av att balansera risk och belöning. Alla investeringar innebär dock risk, och inte ens ett investmentbolag kan garantera hög avkastning eller noll risker för förlust.

investment

Investmentsbolag substansvärde - vad betyder det?

När man börjar läsa på om olika investeringar, så som investmentbolag, stöter man vanligen på termer som först kan verka otroligt komplexa. Tre begrepp som är viktiga att känna till gällande investeringar i investmentbolag är substansvärde, substansrabatt och substanspremie. Låt oss förklara dessa för dig:

Substansvärde

Substansvärdet är värdet på investmentbolags tillgångar minus eventuella skulder. Substansvärdet kan användas som ett mått för att beräkna hur marknaden värderar bolaget och dess aktie.

Substansrabatt

Om ett investmentbolags aktiekurs är lägre än dess substansvärde så handlas dess aktie till substansrabatt. Det vill säga att investerare betalar mindre för portföljen än vad de hade gjort om de handlat aktierna var för sig direkt.

Substanspremie

Substanspremie är substansrabattens motsats. Om ett investmentsbolags aktiekurs är högre än dess substansvärde så handlas den med en premie istället. Det vill säga att investerare betalar mer för portföljen än vad de skulle gjort om de köpt aktierna var för sig direkt.

Bästa investmentbolagen över 10, 5, 3 och 1 år

Att investera i investmentbolag kräver kunskap om de olika aktörerna som finns. Det viktigaste är att man kikar på de bästa investmentbolagen över tid, då detta ökar chansen för en stabil och bra avkastning. Nedan kommer vi lista några av de olika investmentbolag som klarat sig bäst över 10, 5, 3 och 1 år.

Bästa investmentbolagen över 10 år

 • Spiltan – 3 986%
 • Bure Equity – 1 410%
 • Svolder – 744%
 • Creades – 733%
 • Latour – 662%

Bästa investmentbolagen över 5 år

 • Lifco – 349%
 • Doxa – 327%
 • Spiltan – 312%
 • Stockwik – 282%
 • Creades – 277%

Bästa investmentbolagen över 3 år

 • Seafire – 479%
 • Stockwik – 312%
 • Creades – 285%
 • Doxa – 277%
 • Volati – 264%

Bästa investmentbolagen över 1 år

 • Vestum – 5 286%
 • Doxa – 347%
 • Transferator – 142%
 • Karolinska Development – 121%
 • Volati – 61%

Fördelar med investeringar i investmentbolag

Det finns ett par olika fördelar med att investera i just investmentbolag gentemot andra investeringsalternativ. Låt oss kika på några av dessa:

Nybörjarvänliga

Den största fördelen är utan tvekan det faktum att investeringar i investmentbolag är nybörjarvänliga. Om man använder sig av ett investmentbolag nyttjar man den expertis som finns investeringsförvaltare innehar och därmed slipper man göra mycket av det hårda jobbet själv.

Professionell investering

Som fortsättning på ovan nämnda punkt är det investeringsförvaltare som investerar åt en när man investerar i ett investmentbolag. Genom att anställa en dedikerad förvaltare får investerare fördelen av deras kompetens och expertis. Även om detta inte garanterar bättre avkastning, kan den tid och efterforskning som förvaltarna använder helt klart öka vinstpotentialen.

Diversifiering

Det är bevisat att diversifiering minskar risken för stora förluster. Investmentbolag ger investerare naturlig och automatisk diversifiering eftersom de tillhandahåller olika tillgångar. En fördel är alltså att man genom investmentbolag sprider sina risker och därmed ökar sin vinstpotential.

Exponering mot onoterade bolag

Den sista fördelen vi tycker är värd att nämna är det faktum att investerare får möjlighet att äga onoterade aktier och andra tillgångar. Eftersom de är onoterade kan investeraren inte investera i dem på börsen på egen hand, men genom ett investmentbolag möjliggörs det.

Nackdelar med investeringar i investmentbolag

Som med alla investeringstyper finns det nackdelar kopplade till investmentbolag.

Investeraren är bunden till investmentbolagets beslut

Gentemot vanlig aktiehandel, där investeraren själv väljer vilka aktier eller fonder som ska köpas och säljas, så får investeraren inte själv bestämma om hen använder sig av ett investmentbolag. Det är investmentbolaget som väljer vilka företag och bolag som investeringarna ska ske i. Även om deras uträkningar är baserat på vilka investeringar som genererar högst avkastning så försvinner friheten hos investeraren.

Förvaltningsavgifter tillkommer

En annan nackdel med investmentbolag är att det alltid tillkommer förvaltningsavgifter. Det vill säga att man ska betala för att få sina investeringar genomförda. Det är bra att hålla koll på hur stora utgifterna kommer att bli innan man väljer att investera i ett investmentbolag.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan man säga att investmentbolag påminner väldigt mycket om fonder, men här är det istället investeraren som äger själva investmentbolaget. Med det sagt äger investeraren inte själva investmentbolagets tillgångar. Istället är de indirekta ägare genom att äga aktier i investmentbolaget. Att investera i ett investmentbolag kommer med ett flertal fördelar, som att man får exponering mot onoterade bolag, men också att denna investeringsform är nybörjarvänlig samt innebär ökad diversifiering.