Hoppa till innehåll
Home » Nyheter » Preferensaktier

Preferensaktier

 • av
Preferensaktier

Preferensaktier har blivit väldigt populärt bland investerare bara de senaste åren. De som söker efter aktier med hög utdelning kan med fördel använda sig av just preferensaktier.

Om du är nyfiken på att lära dig mer om preferensaktier, samt vill se vilka preferensaktier som är bäst, föreslår vi att du fortsätter läsa! Här kommer vi besvara följande:

 • Vad preferensaktier är.
 • Vilka fördelar som medföljer preferensaktier.
 • Några av de bästa preferensaktierna 2022.

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är aktier som gör det möjligt för aktieägare att ta emot utdelningar innan stamaktieägare. Denna sorts aktie beskrivs ofta som en hybrid mellan en obligation och en aktie.

Fördelen med preferensaktier är att de betraktas som aktiekapital snarare än en skuld. Detta betyder att preferensaktien inte tynger ned ägarens balansräkning, något som ett lån eller obligationer kan göra. Dessutom är den fastställda utdelningen för preferensaktier vanligen högre än den utdelning som stamaktieägare får.

Preferensaktiers inlösenkurs gör avkastningen och utdelningen enkel att förutse

Gentemot stamaktier är det betydligt enklare för preferensaktieägaren att beräkna vad ens avkastning kommer att bli och när den kommer att ske. Detta beror på att företaget med preferensaktier har en inlösenkurs, det vill säga ett förutbestämt pris som företaget kan betala för att köpa tillbaka sina preferensaktier. Således stiger priset på preferensaktierna nästan aldrig, åtminstone inte mer än någon procent över inlösenkursen.

Dock kan priset på preferensaktierna sjunka och bli lägre än inlösenkursen, vilket i sin tur kan ge sämre avkastningar.

Förutom att det är enklare för investerare att förutspå avkastningen, har preferensaktier också en förutbestämd utdelning som investerare kan dra nytta av. Preferensaktieinvesterare kan sålunda vara inställda på när utdelningen kommer att ske.

Skillnader mellan preferensaktier och obligationer

Det finns ett par skillnader mellan preferensaktier och obligationer som kan vara bra att känna till. En skillnad är att företags skuldsättning inte ökar i balansräkningen vid utdelandet av preferensaktier. Gentemot obligationer räknas utgivandet av preferensaktier nämligen inte som vanliga skulder, men som aktiekapital.

En annan skillnad är den flexibilitet som medföljer preferensaktier. Vid utdelning av obligationer måste företag betala ränta, annars kan de bli begärda konkurs av fordringsägarna. Om en konkurs inträffar är obligationsinnehavarna i sin tur överordnade preferens- och stamaktieägarna. Om företag däremot håller inne på utdelningen till ägarna av preferensaktier så riskerar de inte någon konkurs. Utebliven utdelning kan dock bli väldigt dyrt, eftersom det normalt räknas som ett innestående belopp som måste betalas ut innan ägarna av stamaktierna får rätt till sin utdelning.

Till sist delas preferensaktier ofta ut till de som inte vill eller kan ta på sig lån eller obligationer. Detta möjliggör i sin tur för företag att ta in större belopp, utan att ägarna av stamaktier späds ut.

De mest populära preferensaktierna 2022

Väldigt många företag väljer att ge ut preferensaktier idag. Några bättre än andra. Innan du bestämmer dig för att investera i en preferensaktie rekommenderar vi att du noggrant sätter dig in i bolaget. Vi kommer lista några av de mest populära preferensaktierna på Avanza i skriven stund för att du ska kunna få lite inspiration.

 1. Corem Pref – 6 432 ägare
 2. ALM Equity Pref – 5 353 ägare
 3. NP3 Fastigheter Pref – 4 581 ägare
 4. Volati Pref – 3 826 ägare
 5. Heimstaden Pref – 3 675 ägare
 6. K2A Pref – 3 491 ägare
 7. Sdiptech Pref – 2 893 ägare
 8. Emilshus Pref – 2 548 ägare

Fördelar och nackdelar med preferensaktier

Som med alla sorters investeringar finns det fördelar respektive nackdelar även med preferensaktier.

Den främsta fördelen är den höga direktavkastningen av preferensaktier, men även det faktum att man kan förvänta sig mer frekventa utbetalningar. Dessutom anses preferensaktier vara mer stabila då det sällan inträffar några större prissvängningar.

En nackdel med preferensaktier är att dess avkastningspotential är begränsad. Detta då aktierna inte är fullt exponerade mot själva företagets vinster. Dessutom är det främst fastighetsbolag som delar ut preferensaktier, vilket betyder att ens portfölj blir väldigt koncentrerad om man innehar många preferensaktier.

Att tänka på innan du investerar i preferensaktier

Investerare som letar efter stadiga inkomster från sina investeringsportföljer väljer med fördel ofta preferensaktier. Detta då de kombinerar egenskaperna hos aktier och obligationer. Fördelarna är många: högre utdelningar och mer frekventa utbetalningar kombinerat med mer stabilitet. Men som med alla investeringar är det viktigt att vara medveten om riskerna.

Precis som stamaktier och andra värdepapper kan man gå med förlust även när man investerar i preferensaktier. Just därför är det så viktigt att undersöka företag man tänker köpa aktier i innan man bestämmer sig. Företaget måste vara stabilt och prestera tillräckligt bra för att ha råd med sina utdelningar.

En bra tumregel gällande alla investeringar är att aldrig investera mer pengar än vad du har råd att förlora.