Hoppa till innehåll
Home » Nyheter » Volatilitet

Volatilitet

  • av
Vad är skillnaden mellan investering och trading?

Volatilitet är en vanligt förekommande term inom investeringsvärlden. Rent kortfattat är volatilitet ett mått på hur mycket en aktiekurs, valuta eller en annan finansiell tillgång varierar från dess medelvärde.

Att förstå vad volatilitet är samt hur det fungerar är en nödvändighet för att lyckas med sina investeringar. Vi hoppas kunna beskriva begreppet så utförligt som möjligt så att du ska kunna förstå dig på det och hur det påverkar dina investeringar.

Så fungerar det

Marknadsvolatilitet definieras som ett statistiskt mått på ett värdepappers avvikelser från dess redan fastställda värde, även kallat dess medelvärde. Mer konkret betyder det hur sannolikt det är att ett värdepappers pris står inför en plötslig svängning eller förändring.

I sin tur betyder hög volatilitet att osäkerheten av ett visst värdepapper är större. Även om volatiliteten inte indikerar om ett värdepapper är på väg ned eller upp, indikerar det att en markant svängning enkelt kan ske.

Med det sagt betyder låg volatilitet alltså att osäkerheten är lägre. Det vill säga att kursens potentiella marknadssvängningar inte är så extrema.

Ur en investerares perspektiv kan både hög och låg volatilitet vara fördelaktigt. Den höga volatiliteten kan leda till enorma vinster, men också enorma förluster. Låg volatilitet kommer inte ge lika stor avkastning, men å andra sidan blir det därmed heller inga massiva förluster.

Så beräknas volatiliteten

Som vi tidigare berört mäter volatiliteten alltså prisrörelser under en viss period. I rent statistiska termer innebär volatilitet en standardavvikelse för en viss marknad eller ett värdepappers årliga avkastning under en given period. Om priset svänger snabbt under en kort period har den alltså hög volatilitet, varav låg volatilitet innebär att värdepapprets värde rör sig långsammare, eller håller sig stabilt.

Det finns två huvudsakliga sätt att beräkna volatiliteten, nämligen historiskt och förväntat. Den historiska volatiliteten beräknas med hjälp av tidigare marknadspriser, varav den förväntade volatiliteten beräknas genom att kika på marknadspriset för ett marknadshandlat derivat som en option.

Vad är det som avgör ett värdepappers volatilitet?

Nu när du vet vad volatilitet är och hur det beräknas är det dags att kika på vad som avgör ett värdepappers volatilitet. Det finns ett flertal faktorer som kan orsaka volatiliteten:

Den omgivande politiken och ekonomin

Omgivningen spelar stor roll gällande ett värdepappers volatilitet. Eftersom regeringar reglerar industrier och påverkar ekonomin, påverkar de även aktiekurserna. För att inte tala om ekonomin i sin helhet – när ekonomin i landet går bra tenderar investerare att reagera positivt, varav en sämre marknadsekonomi leder till att värdepapper bli mer volatilt.

Händelser inom företagen och branscherna

Naturligtvis påverkar också specifika händelser inom både företagen och branscherna i stort volatiliteten. Ett domstolsbeslut, ett pressmeddelande från ett företag eller en plötslig värdeförändring kan alla skapa en period av hög marknadsvolatilitet.

Hur företagen presterar

Inte nog med att händelser inom företag och branscher påverkar marknadsvolatiliteten så betyder även företagens prestation väldigt mycket för värdepappernas kurser. Om ett företag har skapat kontrovers eller liknande väljer många investerare att sälja sina aktier omedelbart. Å andra sidan kan positiva nyheter, som en stark resultatrapport eller en helt ny produkt få investerare att direkt köpa aktier i företaget.

Att tänka på gällande volatilitet för investerare

Volatilitet är en helt normal del av långsiktiga investeringar. Därför rekommenderas ingen panikförsäljning trots en stor nedgång på marknaden. Istället bör man prova någon av följande metoder:

Kom ihåg din långsiktiga plan

Det bästa sättet att investera är genom att tänka långsiktigt. Att investera kräver trots allt en välbalanserad och diversifierad portfölj och detta är något som endast kan byggas med en långsiktig period i åtanke. För långsiktiga mål är volatiliteten faktiskt en del av vägen till betydande tillväxt.

Se det som en möjlighet

Att tänka på marknadsvolatilitet som en möjlighet snarare än något som håller en tillbaka kan förbereda dig bättre mentalt. Detta gäller särskilt för aktier som varit starka under de senaste åren, då perioder av volatilitet gör att man kan köpa dessa aktier till ett billigare pris.

Ha alltid ett nödsparkonto

Marknadsvolatilitet är inget problem om du inte behöver likvidera en investering, eftersom du kan tvingas sälja tillgångar på en marknad som går nedåt. Därför är det särskilt viktigt att du som investerare alltid har pengar tillgängliga på ett nödsparkonto. Detta bör motsvara cirka tre till sex månaders levnadskostnader.

Diversifiera din portfölj regelbundet

För att sprida sina risker och därmed bättre kunna hantera marknadsvolatilitet är det viktigt att se till att sin portfölj är diversifierad. Samt se till att diversifiera den regelbundet, det vill säga få den tillbaka i linje med dina investeringsmål samt matcha den med den risknivå du vill komma åt.